آموزشگاه مجازی آکسبورد

آموزشگاه مجازی آکسبورد

آدرس : کاشان
وب سایت : https://oxbord.com
تلفن: 09129296069

معرفی آموزشگاه مجازی آکسبورد

آموزشگاه مجازی آکسبورد
ما در این آموزشگاه مجازی سعی در آموزش زبان انگلیسی به شما داریم و میخواهیم شما را به آرزوی‌تان که مسلما در اکثر موارد اسپیکینگ خوب هست (ولی اشتباه می‌کنید) برسانیم و در این راه از تمامی ابزار و منابع موجود استفاده خواهیم کرد تا به این هدف زیبا برسیم.
زبان انگلیسی کلید شما برای رسیدن به دست یافتنی های زیادی است که منتظر شما هستنند و شما باید تنها با یادگیری انگلیسی به آنها دست بیابید و خود را با جهان و دنیای زیبایی با انسان‌های آن مرتبط و قابل فهمیدن و فهمیده شدن کنید.

کلاس های آنلاین

 P-I 3

P-I 3

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 تا 20
غیر فعال
  مکالمه دختران

مکالمه دختران

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دمو

کلاس دمو

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس رایگان زبان انگلیسی

کلاس رایگان زبان انگلیسی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال